Formalització contracte de subministrament de 4.500 jaquetes lleugeres d’intervenció per al cos de Bombers