ORDRE INT/215/2015, 25 juny, es fixen quanties compensacions prestacions dels membres del cos de bombers voluntaris