Prestació assistència sanitària als membres del cos de bombers voluntaris amb la mútua ASEPEYO