VI Arruix & Vol - 3 juny 2017
  VI Cursa de Paramuntanya
     IX Arruix Santa Fe
    Us hi esperem!!!

 

TERMES LEGALS

Condicions d'Ús i Política de Privacitat

Condicions d'Ús

La inscripció a la cursa suposa l'acceptació de les següents condicions:

L'accés a la inscripció a la cursa, així com el seu reglament, us han d'haver estat facilitats per l'Entitat Organitzadora en concret:

Associació Bombers Voluntaris Organyà
c/ Bomber Joan Espluga, s/n
25794 Organyà
NIF: G25458183
Correu-e: organyabombers@gmail.com

Si no esteu segurs de la procedència d'aquesta informació o bé no us mereix la confiança suficient, us preguem que us abstingueu de formalitzar la inscripció

  • Per procedir a la inscripció sol·licitada, ens haureu de proporcionar les dades que s'indiquen en el formulari d'inscripció, cosa que implica la vostra acceptació pel que fa al seu tractament per part de l’Associació de Bombers Voluntaris d’Organyà (a partir d’ara ABVO) en els termes exposats en la nostra política de privacitat.
  • L'usuari s'abstindrà de facilitar dades pròpies falses o que no permetin una identificació correcta.
  • No s'admetran en cap cas devolucions de la inscripció. Si posteriorment a haver formalitzat la inscripció detecteu alguna anomalia en les dades facilitades, o en l'import abonat per la inscripció, preguem que us poseu en contacte amb l'organitzador de la cursa.
  • ABVO no admetrà cap canvi en la seva inscripció, així com tampoc la seva cancel·lació. En tot cas la potestat sobre aquestes qüestions correspon a l'organitzador de cada cursa, qui decidirà el que cregui més convenient. En qualsevol d'aquests casos preguem que us poseu en contacte amb l'organitzador de la cursa.
  • El fet de no retirar el dorsal i l'obsequi del corredor en els horaris establerts significa la renúncia als mateixos.
  • Cas de suspensió o aplaçament de la cursa per força major, l’organitzador de la cursa informarà per diferents mitjans de com, on, en quins terminis i en quines condicions es realitzarà la liquidació, si procedeix, de l’import de la inscripció i entrega de l’obsequi.
  • L'únic justificant vàlid de la inscripció és la comunicació efectuada per l'entitat bancària, per tant preguem que tingueu cura d'imprimir-vos aquests documents i guardar-lo fins la celebració de la cursa.
  • Per a qualsevol reclamació sobre la realització, suspensió, modificació o anul·lació de la cursa us heu d'adreçar a l'organitzador.

Política de Privacitat

D'acord amb l'article 6 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, presteu el vostre consentiment perquè les vostres dades siguin tractades per ABVO per a finalitats vinculades a la cursa.

ABVO us podran enviar missatges de correu electrònic relacionats amb les curses de muntanya.

 

 

TERMES LEGALS

Ús correcte del web

L'usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus continguts i serveis d'acord amb la llei, les condicions de cadascun dels serveis, les bones costums i l'ordre públic. Així mateix, l'usuari s'obliga a no utilitzar el lloc web o els serveis que s'ofereixen amb finalitats o efectes no lícits, contraris al contingut d'aquestes condicions, lesius als drets o interessos de l’Associació Bombers Voluntaris Organyà (a partir d’ara ABVO) o de tercers, o que de qualsevol manera poguessin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el lloc web o els serveis que ofereix, així com impedir la normal utilització del lloc web per altres usuaris.

L'usuari s'abstindrà de manipular els dispositius tècnics de protecció de continguts o d'informació i en general de configuració de l'espai web

ABVO es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al web, en qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ a aquells usuaris que incompleixin aquestes condicions.

Limitació de Garanties i Responsabilitats

ABVO declina la responsabilitat derivada d'una mala utilització dels continguts del web i es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda al web i limitar o no permetre l'accés a aquesta informació de manera temporal o definitiva.

La informació que conté aquest web és la vigent en la data de la seva última actualització i s'ha de considerar com una informació orientadora per l'usuari, relativa als serveis que contenen aquestes pàgines.

ABVO declina la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda en aquestes pàgines web, i per tant no elaborada o publicada amb el seu nom.

ABVO no controla ni garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic de l'usuari (software i hardware) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic. ABVO exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota mena que es puguin deure a la presència de virus u altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris. ABVO farà el possible per garantir la seguretat de la informació que li sigui facilitada pels usuaris, no obstant això, i degut a que en les comunicacions a través d'internet intervenen múltiples factors i bona part d'ells fora del control de ABVO (entre ells la pròpia configuració informàtica de l'usuari, la seguretat aplicada a les xarxes públiques de telecomunicacions, etc.), ABVO no pot garantir que les transmissions d'informació siguin totalment segures.