Bombers

Relació de bombers/es voluntaris/es del Parc d'Organyà des de 1984, any en que passem a dependre de la Generalitat de Catalunya.

1984        
  Joan Espluga Graell
1984-1988
Cap de parc 1986-1988
Sense foto
Celestí Capdevila Fàbrega
1984-1994
  Manel Losada Pérez
1984-1994
Jordi Obiols Obiols
1984-1989
  Josep Belmonte Rubio
1984-1994
   
1985        
  Vicenç López León
Secció activa 1985
Medalla bronze 2006
Medalla plata 2011
   
 1989        
    Joan Guàrdia Casanova
Secció activa 1989
Cap de parc 1991-1997
Medalla bronze 2010
  Xavier Alejandre Simón
Secció activa 1989
Medalla bronze 2010
Medalla argent 2015
 
 Sense foto
Francesc Gil Gómez
Secció activa 1989-1994
  Marcel Torner Villanueva
Secció activa 1989
Medalla bronze 2010
Medalla argent 2015
 1990        
    Víctor Alejandre Simón
Secció activa 1990
  Joan I. Torner Villanueva
Secció activa 1990
Medalla bronze 2011
Medalla argent 2016
 1991        
    Daniel Roig Traveset
Secció activa 1991
Medalla bronze 2012
Medalla argent 2017
  Josep M. Roig Vila
Secció activa 1991
Medalla bronze 2012
Medalla argent 2017
    Lluís Roig Traveset
Secció activa 1991
Medalla bronze 2012
Medalla argent 2017
  Josep. M. Boix Majoral
Secció activa 1991
Medalla bronze 2012
Medalla argent 2017
    Salvador Vilana Balletbò
Secció activa 1991
Medalla bronze 2012
Medalla argent 2017
  Josep Coll Janot
Secció activa 1991
Medalla bronze 2012
Medalla argent 2017
 1994        
  M. Àngels Díaz Moliné
Escala especial 1994
  Josep Lloret Parellada
Auxiliar 1994-1995
    Josep Obiols Pérez
Auxiliar 1994-1996
Secció activa 1996
Medalla bronze 2016
  Josep M. Roig Traveset
Auxiliar 1994-1996
Secció activa 1996
Medalla bronze 2016
    Enric Vilana Costa
Auxiliar 1994-1998
   
 1996        
 

Francesc Espar Sala
Auxiliar 1996-2012
Secció activa 2012
Medalla bronze 2017

   
 1998        
 
Sense foto

Jose Morales Guerreiro
Auxiliar 1998-2012

Sense foto
Abel Torner Domènech
Auxiliar 1998-2012
 2001        
 

Xavier Guillamó Cirera
Auxiliar 2001-2003
Secció activa 2001-2003
Funcionari 2003

   
 2004        
    Jordi Balletbò Bullich
Aspirant 2004-2007
Secció activa 2007
   
 2006        
    Manel Losada Tagua
Aspirant 2006-2007
Secció activa 2007
  Antoni Sort Vela
Aspirant 2006-2008
  Francesc Codina Isidro
Aspirant 2006-2010
Secció activa 2010
   
 2008        
    Patrícia Mazzochetti Rodríguez
Aspirant 2008
  Josep R. Torruella Muñoz
Aspirant 2008
   

Ivan Vigo Babot
Aspirant 2008-2010
Secció activa 2010