El parc

El parc vell estava situat a l’edifici de l’Escola Vella, s’entrava pel carrer Travessera de les Escoles. Primer només s’utilitzava el garatge de dalt, on s’aparcava l’ambulància i el BRL L-546. Quan va arribar el BRP Egipci L-234, l’ajuntament va fer obres, va tirar un envà i, a l’altre garatge, es van condicionar uns lavabos i una sala de control.

A finals dels vuitanta ja es va començar a gestionar la construcció d’un parc nou, però no va ser fins el 1 995 que van començar les obres en un terreny propietat de l’Ajuntament, finançades pels Bombers de la Generalitat i el Pla d’Obres i Serveis de la Generalitat.

Finalment, l’agost de 1997 ens vam traslladar al parc nou, situat entre el cementiri i el camp de futbol, en el carrer que més endavant va batejar-se com carrer Bomber Joan Espluga.