Històric de serveis

NOMBRE DE SERVEIS ANUALS (període 1989-2016)

* En el període 2007/2010 no hi han comptabilitzats els serveis preventius d'esquadra forestal